Vi er spesialisert på avfallsbehandling

Om oss

Miljøteknikk Terrateam AS

Driver behandling av uorganisk farlig avfall/ industriavfall som går til gjenvinning eller deponeres i nedlagte gruveganger i Mofjellet. Massen som går til deponi  stabiliseres ved en innstøpningsprosess der det blant annet tilsettes bindemiddel. Økende andel går til gjenvinning. For tiden foregår det  flere FoU-prosjekter relatert til gjenvinning i  samarbeid med lokale smelteverk og Sintef Helgeland. Vår virksomhet har tillatelse fra Miljødirektoratet. Linken til tillatelsen finnes lenger ned på siden. Miljøteknikk Terrateam AS har for tiden 26 ansatte.

Masser vi kan motta

Eksempler på masser vi kan ta imot og behandle:

Forurenset jord / farlig avfall
Forurensede sedimenter
Flyveaske/bunnaske
Brukt blåsesand / farlig avfall
Metallhydroksid og syre- og baseavfall /farlig avfall
Rense-/filterstøv / farlig avfall
Borekaks, mud, slop og forurenset vann m.m.
Gips, betong og glass m.m.


Listen er ikke utfyllende.


Ved forespørsel om masser og pris: fyll ut skjema og send til miljøteknikk@terrateam.no

last ned skjema: Basiskarakterisering av avfall som skal til deponi

Ta kontakt ved spørsmål:
Jens Rønning  tlf. 974 64 420 / jens.ronning@terrateam.no
Hege Granaas tlf. 916 75 102/ hg@terrateam.no

Linker

Miljøteknikk Terrateam AS er sertifisert leverandør til  energibransjen gjennom Sellicha-nettverket.

 

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. 

Miljøteknikk Terrateam AS er sertifisert leverandør til offshoreindustrien  gjennom Achilles nettverket

 

Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens største selskaper kan utvikle langsiktige, gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige og kvalifiserte leverandører over hele verden. 

sinfra_CMYK

Våre ansatte

Kontaktinfo

  • Postboks 167, 8601 Mo i Rana
  • + 47 75 14 49 50
  • Kontonummer: 4612.41.30670
  • Foretaksregistret: NO 943719721 MVA