Spesialisert på avfallsbehandling

Om oss – Miljøteknikk Terrateam As

Forløperen til Miljøteknikk Terrateam AS startet i 1987 ved at Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS begynte med tilrettelegging av den nedlagte Mofjellet gruber og fikk godkjenning til å benytte den til deponi.

I 1989 startet Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS med forskning og utvikling av metoder, samt søknad om tillatelse fra myndighetene. Dette ble gjort i samarbeid med Øijord & Aanes. Det første store prosjektet var oppryddingen av den forurensede tomta til nedlagte Norsk Koksverk AS.

Deponering i Mofjellet startet 18. juni 1993.

I 1999 ble Terrateam Norsk Miljøteknologisk Senter AS og Øijord & Aanes Miljøteknikk AS fusjonert og firmanavnet ble endret til Miljøteknikk Terrateam AS. Vi har lang og bred erfaring med avfallsbehandling.

I dag har selskapet konsesjon for behandling av forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig materiale. I hovedsak uorganisk farlig avfall/spesialavfall. I deponiene til Mofjellet Berghaller AS støpes stabiliserte og solidifiserte masser inn som godkjent sluttbehandling. I de samme bergrommene har Miljøteknikk Terrateam et effektivt anlegg for behandling av oljeforurensede jordmasser.

Vi er sertifisert leverandør til offshoreindustrien, energi- og transportbransjen gjennom Sellicha-, Achilles- og TransQ- nettverket.

Miljøteknikk Terrateam AS har 24 ansatte.

Les mer om oss i vår brosjyre

Les mer om oss i vår brosjyre

Masser vi kan motta

Vi er spesialister på avfallsbehandling og farlig avfallsdeponi.

• Forurenset jord / farlig avfall
• Forurensede sedimenter
• Flyveaske/bunnaske
• Brukt blåsesand / farlig avfall
• Metallhydroksid og syre- og baseavfall /farlig avfall
• Rense-/filterstøv / farlig avfall
• Borekaks, mud, slop og forurenset vann m.m.
• Gips, betong og glass m.m.

Listen er ikke utfyllende, så ta kontakt dersom du har masser som du vil levere.

Kontakt:
Jens Rønning  tlf. 974 64 420/ [email protected]
Hege Granaas tlf. 91 67 51 02/ [email protected]

Linker

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Miljøteknikk Terrateam AS er prekvalifisert og godkjent som leverandør i Sellicharegisteret

 

Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens største selskaper kan utvikle langsiktige, gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige og kvalifiserte leverandører over hele verden. Miljøteknikk Terrateam AS er prekvalifisert og godkjent leverandør hos Achilles.

 

 

TransQ er et leverandørregister og en kvalifikasjonsordning for deg som vil levere til transportbransjen.TransQ administreres av Achilles, en av verdens ledende administratorer av leverandørsystemer. Achilles lagrer leverandøropplysningene i søkbare og brukervennlige systemer som skaper unike nettverk mellom innkjøpere og leverandører. Det gir nye forretningsmuligheter for begge parter.

 

NFFA medlemsbevis 2019

 

nffa_medlem_topp_kompetent_original

sinfra_CMYK

Kontaktinfo

  • Tungtransportveien 19, 8626 Mo i Rana
  • Postboks 167, 8601 Mo i Rana
  • + 47 75 14 49 50
  • [email protected]

  • Kontonummer: 4510.05.27816
  • Foretaksregistret: NO 943719721 MVA
[cmsms_contact_form_sc formname="null" email="[email protected], [email protected]"]