AGGLOMERERING

Pelletisering og granulering for gjenvinning av metaller.

Vi kan pelletisere/granulere støv eller slam fra industriell virksomhet. Prosessen bidrar til å gjøre støvet til et håndterbart materiale, som lettere kan transporteres videre for gjenvinning av metaller.

Kontakt:
Grete Henriksen tlf 90 64 37 99 / grete.henriksen@terrateam.no
Reidun Sundvor tlf 99 15 15 31 / reidun.sundvor@terrateam.no.