INDUSTRISUGING

 

Våre kraftige sugebiler (vakuumsugebil) rengjør industri-, rivings-, og nybygg raskt og effektivt. Sugebilene kan blant annet benyttes til inn- og utsuging av masser i bygninger kanaler, rør, avløp mm

Eksempler på oppdrag vi kan utføre med sugebil:

Rensing av :  Ventilasjonskanaler, kloakkavløp, støvfilter, sandfangkummer, branntomter, mm.
Utskiftning av masse i blindkjellere og rundt grunnmurer
Innblåsing av ny masse.
Kabelavdekking.

Vi suger det meste! Vann, støv, slam, jord, pukk, grus m.m. og innblåsing av ny masse.

For mer informasjon eller
bestilling ta kontakt med

Lars Winje
Avdelingsleder på sugebilene

Mobil: 991 58 968
Epost: lars.winje@terrateam.no