LABORATORIUM

Prøvetaking og analyse av forurenset jord og industriavfall.

Vårt laboratorium brukes internt i prosjektøyemed, men vi utfører også analyser på oppdrag for eksterne kunder. Vårt utstyr, som innbefatter blant annet ICP-AES, brukes til analysering av tungmetaller. Vi utfører labskalatester for å gi kunden en rask tilbakemelding om behandlingsmetoder for forurenset masse og industriavfall. Vi utfører også ristetest for testing av utlekkingsegenskaper for materialer.

Vi benytter eksterne laboratorier ved behov.

Vi legger stor vekt på kvalitetssikrede analyser og rask respons til våre kunder.

Kontakt: Hege Granaas tlf 45 87 51 40/ hg@terrateam.no.