LABORATORIUM

Prøvetaking og analyse av forurenset jord og industriavfall.

Vårt laboratorium brukes internt i prosjektøyemed, men vi utfører også analyser på oppdrag for eksterne kunder. Vårt utstyr, som innbefatter blant annet ICP-AES, GC-FID og TCLP-utlaking, brukes til analysering av blant annet tungmetaller og olje i vann, jord og sedimenter. Vi utfører labskalatester for å gi kunden en rask tilbakemelding om behandlingsmetoder for forurenset masse og industriavfall. Vi benytter eksterne laboratorier ved behov. Vi legger stor vekt på kvalitetssikrede analyser og rask respons til våre kunder.

Kontakt: Hege Granaas tlf 45 87 51 40/ [email protected]