Fjerning av oljetank

I 2020 blir det forbudt med fossil oljefyring i Norge og tanker som ikke er i bruk skal fjernes fra eiendommene.

Her i området er det estimert at omtrent 600 – 700 oljetanker fortsatt ligger begravd i hager i Rana og Hemnes. Mange vet heller ikke at de har en oljetank på eiendommen. Oljetankene, som kan ha ligget i jorda i 40 – 50 år, utgjør en stadig økende risiko for lekkasje i jorda. Dette kan påføre huseier store kostnader, ved at oljen gir skade på hus, grunnmur og ikke minst miljøet. At tanken er fjernet vil også være viktig i forbindelse med salg av eiendommen. Lekkasje unngås ved å fjerne tanken. For å unngå lekkasjer under fjerning, er det viktig at jobben gjøres av fagfolk som har erfaring med fjerning av oljetanker.

Sammen med våre samarbeidspartnere sørger vi i Miljøteknikk Terrateam for skånsom og sikker fjerning av oljetanken. Vi kan også ta prøver av jorda for å se etter oljelekkasjer.

Slik gjør vi det:

  • Vår sugebil fjerner jordmassene over tanken
  • Bunnslam suges opp fra tanken og tanken rengjøres før heving
  • Kranbil fjerner tanken
  • Vi tar prøve av massene under tanken for analyse om nødvendig
  • Blåser inn ny masse i tankgropen
  • Melder fra til kommunen at tanken er fjernet

Alt kan utføres uten å ødelegge hagen din. Se video for mer informasjon:

Har du en oljetank, eller lurer du på om du har en? Ta kontakt med vår samarbeidspartner Energiteknikk AS for mer informasjon og et uforpliktende tilbud:

Prosjektleder ved fjerning av oljetank:
Energiteknikk AS E-mail: energiteknikk@energiteknikk.no mob. 909 14913