AGGLOMERERING

Pelletisering og granulering for gjenvinning av metaller.

Vi kan pelletisere/granulere støv eller slam fra industriell virksomhet. Prosessen bidrar til å gjøre støvet til et håndterbart materiale, som lettere kan transporteres videre for gjenvinning av metaller.

Kontakt:
Jens Rønning tlf 97 46 44 20 / jens.ronning@terrateam.no