FJELLDEPONI

Deponering i nedlagte Mofjellet Gruber

Tilgangen til de gamle gruvegangene til Mofjellet Gruber er et av våre største fortrinn. Komprimerte, ferdigbehandlede masser deponeres monolittisk i fjellrommene som er nøye overvåket. I motsetning til lagring utendørs, påvirkes ikke deponiet av vær og vind. Dette har flere fordeler med hensyn til miljø og sikkerhet.

Klikk her for informasjon om masser vi kan ta i mot for behandling.

INNBINDINGSANLEGG

Behandling av forurensede masser, produksjonsavfall og miljøskadelig materiale.

Før massene behandles må det utføres kjemiske analyser. Deretter vurderes behandlingsmåte. Forurensningene stabiliseres ved en innstøpningsprosess der det blant annet tilsettes sement. De ferdigbehandlede massene deponeres til slutt i nedlagte Mofjellet Gruber. Prosessen bidrar til å stabilisere gruvegangene. Immobiliserte tungmetaller føres tilbake til fjellet samtidig som gruvegangene støpes igjen

BIOLOGISK BEHANDLING

Behandling av oljeforurenset jord

Det brukes en biologisk renseprosess (rankekompostering) for oljeforurenset jord. Materialet samles i ranker på tett underlag og sigevann resirkuleres.

 

Kontakt:
Grete Henriksen tlf 90 64 37 99 / [email protected]
Reidun Sundvor tlf 99 15 15 31 / [email protected]